Bạc Liêu: Doanh nghiệp mong muốn có vaccine cho người lao động

Một doanh nghiệp ủng hộ vào quỹ phòng chống dịch COVID-19 đến 2 tỉ đồng. Ảnh: Nhật Hồ
Một doanh nghiệp ủng hộ vào quỹ phòng chống dịch COVID-19 đến 2 tỉ đồng. Ảnh: Nhật Hồ
Một doanh nghiệp ủng hộ vào quỹ phòng chống dịch COVID-19 đến 2 tỉ đồng. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top