Bạc Liêu: Doanh nghiệp gặp khó nhưng công nhân vẫn sẽ có thưởng Tết

Giám đốc Doanh nghiệp Thái Minh Long cam kết tất cả người lao động sẽ có thưởng Tết dương lịch.
Giám đốc Doanh nghiệp Thái Minh Long cam kết tất cả người lao động sẽ có thưởng Tết dương lịch.
Giám đốc Doanh nghiệp Thái Minh Long cam kết tất cả người lao động sẽ có thưởng Tết dương lịch.
Lên top