Bạc Liêu: Đi lao động ngoài nước được hỗ trợ ngay 13 triệu đồng

Cùng với lao động trong tình, việc đưa lao động đi làm việc ngoài nước sẽ góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân (ảnh Nhật Hồ)
Cùng với lao động trong tình, việc đưa lao động đi làm việc ngoài nước sẽ góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân (ảnh Nhật Hồ)
Cùng với lao động trong tình, việc đưa lao động đi làm việc ngoài nước sẽ góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân (ảnh Nhật Hồ)
Lên top