Bác Hồ đặt niềm tin và đòi hỏi rất cao ở cán bộ Công đoàn

Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội tổ chức Hội thi công nhân giỏi nhằm đẩy mạnh thi đua lao động, 
sản xuất trong công nhân. Ảnh minh hoạ: Đỗ Phương
Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội tổ chức Hội thi công nhân giỏi nhằm đẩy mạnh thi đua lao động, sản xuất trong công nhân. Ảnh minh hoạ: Đỗ Phương
Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội tổ chức Hội thi công nhân giỏi nhằm đẩy mạnh thi đua lao động, sản xuất trong công nhân. Ảnh minh hoạ: Đỗ Phương
Lên top