Bắc Giang: Tổng kết đợt thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo” chào mừng Đại hội XII CĐ Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (thứ 4 từ phải qua) tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho CNLĐ có sáng kiến cải tiến kỹ thuật.
Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (thứ 4 từ phải qua) tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho CNLĐ có sáng kiến cải tiến kỹ thuật.
Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (thứ 4 từ phải qua) tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho CNLĐ có sáng kiến cải tiến kỹ thuật.
Lên top