“Bắc Giang ơi! Hãy cố lên!”

Trao tặng 1.300 hộp muối vừng hỗ trợ người lao động tỉnh Bắc Giang.
Trao tặng 1.300 hộp muối vừng hỗ trợ người lao động tỉnh Bắc Giang.
Trao tặng 1.300 hộp muối vừng hỗ trợ người lao động tỉnh Bắc Giang.
Lên top