Bắc Giang: LĐLĐ huyện Yên Dũng tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hoá gia đình cho CNLĐ

Đại diện Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh, LĐLĐ tỉnh, Trung tâm Dân số KHHGĐ huyện, LĐLĐ huyện Yên Dũng trao tủ truyền thông phương tiện tránh thai cho Câu lạc bộ Cty.
Đại diện Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh, LĐLĐ tỉnh, Trung tâm Dân số KHHGĐ huyện, LĐLĐ huyện Yên Dũng trao tủ truyền thông phương tiện tránh thai cho Câu lạc bộ Cty.
Đại diện Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh, LĐLĐ tỉnh, Trung tâm Dân số KHHGĐ huyện, LĐLĐ huyện Yên Dũng trao tủ truyền thông phương tiện tránh thai cho Câu lạc bộ Cty.
Lên top