Bắc Giang: Lập tài khoản facebook để tạo diễn đàn cho công nhân lao động

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bắc Giang và Tỉnh đoàn ký chương trình phối hợp.
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bắc Giang và Tỉnh đoàn ký chương trình phối hợp.
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bắc Giang và Tỉnh đoàn ký chương trình phối hợp.
Lên top