Bắc Giang: Hòm bỏ phiếu được đưa đến tận cửa phòng cách ly của công nhân

Công nhân trong khu cách ly do COVID-19 tại KCN Vân Trung (Bắc Giang) thực hiện bỏ phiếu bầu cử, hòm phiếu được đặt trước cửa phòng. Ảnh: NVCC
Công nhân trong khu cách ly do COVID-19 tại KCN Vân Trung (Bắc Giang) thực hiện bỏ phiếu bầu cử, hòm phiếu được đặt trước cửa phòng. Ảnh: NVCC
Công nhân trong khu cách ly do COVID-19 tại KCN Vân Trung (Bắc Giang) thực hiện bỏ phiếu bầu cử, hòm phiếu được đặt trước cửa phòng. Ảnh: NVCC
Lên top