Bắc Giang: Hãi hùng công nhân KCN băng qua cao tốc lúc nhập nhoạng tối

Cảnh công nhân khu công nghiệp đứng tràn ra sát đường cao tốc, chờ thời điểm không có ô tô để băng qua. Ảnh chụp lúc 19 giờ ngày 14.9. Ảnh: Bảo Hân.
Cảnh công nhân khu công nghiệp đứng tràn ra sát đường cao tốc, chờ thời điểm không có ô tô để băng qua. Ảnh chụp lúc 19 giờ ngày 14.9. Ảnh: Bảo Hân.
Cảnh công nhân khu công nghiệp đứng tràn ra sát đường cao tốc, chờ thời điểm không có ô tô để băng qua. Ảnh chụp lúc 19 giờ ngày 14.9. Ảnh: Bảo Hân.
Lên top