Bắc Giang: Đảm bảo tất cả đoàn viên CĐ và người lao động đều có Tết

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Bắc Giang Bùi Văn Khước trao hỗ trợ cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Onechang Vina thời điểm tháng 9.2021. 
Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bắc Giang
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Bắc Giang Bùi Văn Khước trao hỗ trợ cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Onechang Vina thời điểm tháng 9.2021. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bắc Giang
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Bắc Giang Bùi Văn Khước trao hỗ trợ cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Onechang Vina thời điểm tháng 9.2021. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bắc Giang
Lên top