Bắc Giang đảm bảo an toàn cho công nhân khi trở lại làm việc

Tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân Công ty cổ phần May xuất khẩu Hà Phong (Bắc Giang). Ảnh: B.H
Tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân Công ty cổ phần May xuất khẩu Hà Phong (Bắc Giang). Ảnh: B.H
Tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân Công ty cổ phần May xuất khẩu Hà Phong (Bắc Giang). Ảnh: B.H
Lên top