Bắc Giang: Công nhân ngừng việc tập thể phản đối cách tính thưởng hiệu suất mới

CN tụ tập trong khuôn viên Cty.
CN tụ tập trong khuôn viên Cty.