Bắc Giang: 500 cặp phao cứu sinh tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Các đồng chí lãnh đạo trao cặp phao cứu sinh tại trường Tiểu học Vân Sơn (huyện Sơn Động). Ảnh: Nguyễn Thị Mơ.
Các đồng chí lãnh đạo trao cặp phao cứu sinh tại trường Tiểu học Vân Sơn (huyện Sơn Động). Ảnh: Nguyễn Thị Mơ.
Các đồng chí lãnh đạo trao cặp phao cứu sinh tại trường Tiểu học Vân Sơn (huyện Sơn Động). Ảnh: Nguyễn Thị Mơ.
Lên top