Bà Trương Thị Bích Hạnh tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương

Bà Trương Thị Bích Hạnh tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương - Ảnh: Đỗ Trọng
Bà Trương Thị Bích Hạnh tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương - Ảnh: Đỗ Trọng
Bà Trương Thị Bích Hạnh tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương - Ảnh: Đỗ Trọng
Lên top