Bà Trương Thị Bích Hạnh làm Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương

Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương trao quyết định về công tác nhân sự. Ảnh: Quốc Chiến
Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương trao quyết định về công tác nhân sự. Ảnh: Quốc Chiến
Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương trao quyết định về công tác nhân sự. Ảnh: Quốc Chiến
Lên top