Bà Trần Thị Minh Nguyệt được bầu giữ chức Phó Chủ tịch LĐLĐ TT- Huế

Lên top