Ba thế hệ trong gia đình đều là “người của Cảng Hải Phòng”

Gia đình cả 3 thế hệ đều là người lao động tại Cảng Hoàng Diệu (Hải Phòng). Ảnh TV
Gia đình cả 3 thế hệ đều là người lao động tại Cảng Hoàng Diệu (Hải Phòng). Ảnh TV