Ba tháng nghỉ việc không lương, công nhân mong chờ gói hỗ trợ COVID-19

Hàng trăm lao động Công ty GG Vina phải nghỉ việc không hưởng lương do dịch COVID-19. Ảnh CN
Hàng trăm lao động Công ty GG Vina phải nghỉ việc không hưởng lương do dịch COVID-19. Ảnh CN
Hàng trăm lao động Công ty GG Vina phải nghỉ việc không hưởng lương do dịch COVID-19. Ảnh CN
Lên top