Bà Rịa- Vũng Tàu hỗ trợ 1.900 "Túi An sinh Công đoàn" cho công nhân

Ông Nguyễn Châu Trinh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu - cùng Công đoàn Các KCN trao biểu trưng 1000 Túi An sinh Công đoàn cho đại diện Công đoàn cơ sở. Ảnh T.A
Ông Nguyễn Châu Trinh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu - cùng Công đoàn Các KCN trao biểu trưng 1000 Túi An sinh Công đoàn cho đại diện Công đoàn cơ sở. Ảnh T.A
Ông Nguyễn Châu Trinh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu - cùng Công đoàn Các KCN trao biểu trưng 1000 Túi An sinh Công đoàn cho đại diện Công đoàn cơ sở. Ảnh T.A
Lên top