Bà Rịa-Vũng Tàu: Công đoàn ngành Y tế thăm động viên các công đoàn cơ sở

Công đoàn ngành Y tế thăm tặng quà CĐCS Bệnh viện Bà Rịa. Ảnh: T.A
Công đoàn ngành Y tế thăm tặng quà CĐCS Bệnh viện Bà Rịa. Ảnh: T.A
Công đoàn ngành Y tế thăm tặng quà CĐCS Bệnh viện Bà Rịa. Ảnh: T.A
Lên top