Bà Nguyễn Thị Như Ý được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai

Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN (trái) tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai
Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN (trái) tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai
Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN (trái) tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai
Lên top