Apple tìm nhân sự ở Việt Nam: Thấy gì ở thị trường lao động Việt Nam?

Apple Store tại California, Mỹ. Ảnh: Thế Lâm.
Apple Store tại California, Mỹ. Ảnh: Thế Lâm.
Apple Store tại California, Mỹ. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top