Áp dụng kinh nghiệm của các đối tác quốc tế trong hoạt động công đoàn

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.
Lên top