Anh kỹ thuật viên mê chế tạo máy

Anh Lê Bá Minh bên chiếc máy do anh và các cộng sự chế tạo giúp việc cắt linh kiện có yêu cầu khá cao về độ chính xác trở nên dễ dàng.Ảnh: LAM PHƯƠNG
Anh Lê Bá Minh bên chiếc máy do anh và các cộng sự chế tạo giúp việc cắt linh kiện có yêu cầu khá cao về độ chính xác trở nên dễ dàng.Ảnh: LAM PHƯƠNG