Nhiều công nhân không dám nghỉ giữa giờ

Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

Lên top