Ảnh hưởng từ dịch COVID-19, nhiều người không có thưởng dịp lễ 30.4

Ảnh hưởng từ dịch COVID-19, nhiều người lao động không có thưởng dịp lễ. Ảnh minh hoạ: Quế Chi
Ảnh hưởng từ dịch COVID-19, nhiều người lao động không có thưởng dịp lễ. Ảnh minh hoạ: Quế Chi
Ảnh hưởng từ dịch COVID-19, nhiều người lao động không có thưởng dịp lễ. Ảnh minh hoạ: Quế Chi
Lên top