Ảnh hưởng dịch COVID-19: Chưa xảy ra tình trạng người lao động nghỉ việc

Tại Bình Dương, số giờ tăng ca giảm do DN điều tiết để phù hợp với nguồn nguyên liệu nhưng việc làm của người lao động vẫn ổn định. Ảnh: Đình Trọng
Tại Bình Dương, số giờ tăng ca giảm do DN điều tiết để phù hợp với nguồn nguyên liệu nhưng việc làm của người lao động vẫn ổn định. Ảnh: Đình Trọng
Tại Bình Dương, số giờ tăng ca giảm do DN điều tiết để phù hợp với nguồn nguyên liệu nhưng việc làm của người lao động vẫn ổn định. Ảnh: Đình Trọng
Lên top