Ảnh hưởng dịch COVID-19: Bảo đảm việc làm, đời sống người lao động

Phần lớn doanh nghiệp tại Hải Phòng bảo đảm được việc làm, thu nhập cho người lao động trước tác động của dịch COVID-19.
Ảnh: PV
Phần lớn doanh nghiệp tại Hải Phòng bảo đảm được việc làm, thu nhập cho người lao động trước tác động của dịch COVID-19. Ảnh: PV
Phần lớn doanh nghiệp tại Hải Phòng bảo đảm được việc làm, thu nhập cho người lao động trước tác động của dịch COVID-19. Ảnh: PV
Lên top