Ấn tượng tốt đẹp từ “Ngày hội công nhân, phiên chợ nghĩa tình”

Nghệ sĩ Xuân Bắc nhiệt tình tham gia Hội chợ Công nhân tỉnh Thanh Hoá năm 2019. Ảnh: B.T.B
Nghệ sĩ Xuân Bắc nhiệt tình tham gia Hội chợ Công nhân tỉnh Thanh Hoá năm 2019. Ảnh: B.T.B
Nghệ sĩ Xuân Bắc nhiệt tình tham gia Hội chợ Công nhân tỉnh Thanh Hoá năm 2019. Ảnh: B.T.B
Lên top