Ấn tượng ngày hội thanh niên công nhân

Phiên chợ 0 đồng đồng hành cùng thanh niên công nhân vượt khó sau đại dịch. Ảnh: Phương Linh
Phiên chợ 0 đồng đồng hành cùng thanh niên công nhân vượt khó sau đại dịch. Ảnh: Phương Linh
Phiên chợ 0 đồng đồng hành cùng thanh niên công nhân vượt khó sau đại dịch. Ảnh: Phương Linh
Lên top