Ấn tượng hội thi "Masterchef Khatoco" dành cho công nhân lao động

Các đội trình bày món ăn thực hiện tại hội thi. Ảnh: P.L
Các đội trình bày món ăn thực hiện tại hội thi. Ảnh: P.L
Các đội trình bày món ăn thực hiện tại hội thi. Ảnh: P.L
Lên top