An toàn cho người lao động là ưu tiên hàng đầu

Khu công nghiệp Hòa Khánh của Đà Nẵng đã kích hoạt trở lại các biện pháp phòng chống dịch. Ảnh: Tường Minh
Khu công nghiệp Hòa Khánh của Đà Nẵng đã kích hoạt trở lại các biện pháp phòng chống dịch. Ảnh: Tường Minh
Khu công nghiệp Hòa Khánh của Đà Nẵng đã kích hoạt trở lại các biện pháp phòng chống dịch. Ảnh: Tường Minh
Lên top