An toàn cho các bếp ăn tập thể mùa dịch

Công ty Doosan Vina lắp đặt bàn ăn có tấm chắn, yêu cầu người lao động giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi lấy đồ ăn. Ảnh: ĐL
Công ty Doosan Vina lắp đặt bàn ăn có tấm chắn, yêu cầu người lao động giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi lấy đồ ăn. Ảnh: ĐL
Công ty Doosan Vina lắp đặt bàn ăn có tấm chắn, yêu cầu người lao động giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi lấy đồ ăn. Ảnh: ĐL
Lên top