6 KCN Ở BÌNH ĐỊNH CHƯA CÓ ĐỘI PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY:

Ẩn họa cháy nổ gây thiệt hại lớn

Cháy tại kho chứa củi và dăm gỗ của Công ty Nông Trại Xanh, tại khu công nghiệp Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định: Ảnh: N.T
Cháy tại kho chứa củi và dăm gỗ của Công ty Nông Trại Xanh, tại khu công nghiệp Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định: Ảnh: N.T
Cháy tại kho chứa củi và dăm gỗ của Công ty Nông Trại Xanh, tại khu công nghiệp Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định: Ảnh: N.T
Lên top