An Giang: Tích cực hưởng ứng “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục”

Hưởng ứng “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục”, đại diện lãnh đạo Khối thi đua số 7 trao tặng xe đạp hỗ trợ cho con đoàn viên, CNLĐ làm việc tại Khu Công nghiệp Bình Hòa, Châu Thành. Ảnh: Cẩm Tú
Hưởng ứng “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục”, đại diện lãnh đạo Khối thi đua số 7 trao tặng xe đạp hỗ trợ cho con đoàn viên, CNLĐ làm việc tại Khu Công nghiệp Bình Hòa, Châu Thành. Ảnh: Cẩm Tú
Hưởng ứng “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục”, đại diện lãnh đạo Khối thi đua số 7 trao tặng xe đạp hỗ trợ cho con đoàn viên, CNLĐ làm việc tại Khu Công nghiệp Bình Hòa, Châu Thành. Ảnh: Cẩm Tú
Lên top