An Giang: Nhiều lao động phải tạm dừng việc

Nhiều lao động tại An Giang gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. 
Ảnh: C.T
Nhiều lao động tại An Giang gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: C.T
Nhiều lao động tại An Giang gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: C.T
Lên top