An Giang: Mang Tết Trung thu đến khu công nghiệp

Sân khấu Đêm hội trăng Rằm năm 2017 do LĐLĐ An Giang phối hợp cùng Sở LDDTBXH, Tỉnh đoàn An Giang tổ chức cho con đoàn viên, CNLĐ khó khăn tại Khu công nghiệp Bình Hòa vào đêm 30.9.2017
Sân khấu Đêm hội trăng Rằm năm 2017 do LĐLĐ An Giang phối hợp cùng Sở LDDTBXH, Tỉnh đoàn An Giang tổ chức cho con đoàn viên, CNLĐ khó khăn tại Khu công nghiệp Bình Hòa vào đêm 30.9.2017
Sân khấu Đêm hội trăng Rằm năm 2017 do LĐLĐ An Giang phối hợp cùng Sở LDDTBXH, Tỉnh đoàn An Giang tổ chức cho con đoàn viên, CNLĐ khó khăn tại Khu công nghiệp Bình Hòa vào đêm 30.9.2017

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top