An Giang: Gần 75.000 đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng cài đặt Bluezone

Các cấp Công đoàn An Giang tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: Cẩm Tú
Các cấp Công đoàn An Giang tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: Cẩm Tú
Các cấp Công đoàn An Giang tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: Cẩm Tú
Lên top