An Giang: Gần 13 tỉ đồng chăm lo người lao động

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú trao Túi an sinh Công đoàn cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú trao Túi an sinh Công đoàn cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú trao Túi an sinh Công đoàn cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: LT
Lên top