An Giang: Đoàn viên Công đoàn tham gia hiến tặng hơn 1.000 đơn vị máu

Đoàn viên Công đoàn An Giang hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện. ẢNh: Tuyết Như
Đoàn viên Công đoàn An Giang hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện. ẢNh: Tuyết Như
Đoàn viên Công đoàn An Giang hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện. ẢNh: Tuyết Như
Lên top