An Giang: Còn trên 30% doanh nghiệp chưa ký thỏa ước lao động tập thể

Lên top