An Giang: Có gần 230 ngàn CNLĐ đạt danh hiệu “nam, nữ 2 giỏi”

Lên top