An Giang có 24 doanh nghiệp duy trì sản xuất theo “3 tại chỗ”

Theo kế hoạch, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú sẽ tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng quà cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp “3 tại chỗ“. Ảnh: LT
Theo kế hoạch, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú sẽ tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng quà cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp “3 tại chỗ“. Ảnh: LT
Theo kế hoạch, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú sẽ tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng quà cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp “3 tại chỗ“. Ảnh: LT
Lên top