TP.HỒ CHÍ MINH:

Âm thầm bán doanh nghiệp khi đang nợ 27 tỉ đồng BHXH!

CN đến trụ sở Cty yêu cầu giải quyết quyền lợi nhưng không gặp được chủ DN
CN đến trụ sở Cty yêu cầu giải quyết quyền lợi nhưng không gặp được chủ DN
CN đến trụ sở Cty yêu cầu giải quyết quyền lợi nhưng không gặp được chủ DN
Lên top