Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ảnh qua góc nhìn của Người lao động

Ấm lòng những mảnh đời bất hạnh