Ấm lòng giáo viên nơi cuối trời Nam Tổ quốc

Đồng chí Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam - trực tiếp tặng quà cho giáo viên xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. ảnh: Nhật Hồ
Đồng chí Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam - trực tiếp tặng quà cho giáo viên xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. ảnh: Nhật Hồ
Đồng chí Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam - trực tiếp tặng quà cho giáo viên xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. ảnh: Nhật Hồ
Lên top