Ấm lòng công nhân khu nhà trọ

Đồng chí Hà Đông (thứ hai từ trái sang) -Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ Thành phố - cùng lãnh đạo CĐ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội động viên kịp thời công nhân thuê trọ. Ảnh: Ngọc Ánh
Đồng chí Hà Đông (thứ hai từ trái sang) -Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ Thành phố - cùng lãnh đạo CĐ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội động viên kịp thời công nhân thuê trọ. Ảnh: Ngọc Ánh
Đồng chí Hà Đông (thứ hai từ trái sang) -Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ Thành phố - cùng lãnh đạo CĐ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội động viên kịp thời công nhân thuê trọ. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top