Ấm áp "Tết Sum vầy" cho công nhân lao động

Đồng chí Nguyễn Chí Công và đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhi trao quà cho CNLĐ.
Đồng chí Nguyễn Chí Công và đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhi trao quà cho CNLĐ.
Đồng chí Nguyễn Chí Công và đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhi trao quà cho CNLĐ.
Lên top