Ấm áp Tết Sum vầy

Bí thư T.Ư Đảng Nguyễn Hòa Bình (thứ 5 từ trái sang) và Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị trao quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lục Tùng
Bí thư T.Ư Đảng Nguyễn Hòa Bình (thứ 5 từ trái sang) và Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị trao quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lục Tùng
Bí thư T.Ư Đảng Nguyễn Hòa Bình (thứ 5 từ trái sang) và Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị trao quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lục Tùng
Lên top